Vés al contingut

Difòn!

Una forma de col·laborar amb el Fòrum Social Mundial és la de sumar-te a la difusíó.

Trobareu a continuació una llista del material preparat amb aquest objectiu: