Vés al contingut
Aceptamos el reto

Acceptem el repte: les Economies Transformadores enfront la Covid-19

Volem visibilitzar iniciatives que donin resposta als grans reptes globals des de pràctiques econòmiques transformadores concretes i localitzades

 

PROPOSTA DE BASES

Les organitzacions, xarxes i entitats participants al procés FSMET busquen inscriure les seves iniciatives transformadores; lluites, campanyes, projectes, polítiques i pràctiques que materialitzen la recerca d'economies transformadores, en el seu sentit més ampli. Busquem iniciatives que donin resposta als grans reptes globals des de pràctiques concretes i localitzades.

 

REPTES I DIMENSIONS DE TRANSFORMACIÓ

Agruparem els reptes en les següents categories, en funció de les 4 dimensions proposades a l'FSMET virtual de juny de 2020:

REPTES SOCIOPOLÍTICS per transformar les relacions i fluxos de poder (en l‘àmbit institucional, polític, i organizatiu):

∘ Transformació del poder: Polítiques públiques. Institucions. Campanyes front el poder corporatiu i els acords comercials.

∘ Transformació d‘allò polític. Quines organitzacions per combatre la contradicció capital-vida? Estratègies per unir-nos i guanyar forces mitjançant la mobilització sostinguda. Moviments locals i globals des de les economies transformadores.

REPTES ECONÒMICS per transformar l‘economia i les finances (productives i reproductives, fluxos de materials i formes d‘intercanvi):

∘ Transformació de l‘economia: Nou model reproductiu i de cures. Mercats Socials Plurals i inclusius. Democràcia econòmica. Cadenes solidàrias de comercialització, producció, distribució, finançament, i consum.

REPTES AMBIENTALS per transformar les relacionals amb la natura i els ecosistemes (incloent la dimensió social, com la justícia climàtica)

∘ Transformació del model energètic

∘ Transformació del model agroalimentari

∘ Transformació del model extractivista

 

REPTES TECNOCIENTÍFICS I DEL CONEIXEMENT, per transformar la cultura, la ciència, l‘educació, l‘imaginari.

∘ Transformació del model educatiu i investigador

∘ Construcció de comuns digitals, cooperativisme de plataforma procomú

 

ON ES POT INSCRIURE UNA INICIATIVA?

A la plataforma participativa forum.transformadora.org.

 

Proposta

QUI POT INSCRIURE UNA INICIATIVA?

Pot inscriure una iniciativa qualsevol entitat o col·lectiu que hagi participat o no al procés previ de l‘ FSMET. La convocatòria està oberta a qualsevol forma vinculada a les economiess transformadores:

• Cooperatives

• Societats laborals

• Mutualitats

• Empreses d‘inserció

• Centres especials de treball

• Societats agràries de transformació

• Associacions

• Fundacions

• Projectes embrionaris encara sese forma jurídica (sempre que puguin demostrar arrelament i suport social al seu territori)

 

PER QUÈ SERVEIX EL REGISTRE D'INICIATIVES?

Els diferents camps a detallar en el registre d'iniciatives, serviran perquè aquestes puguin formar part d'un directori ea forum.transformadora amb l'objectiu de visibilitzar les iniciatives transformadores existents. El procés de l'FSMET ens impulsa a poder mostrar les pràctiques econòmiques transformadores i que aquestes siguin visibles a través d'un aparador, que serveixi per impulsar i potenciar totes aquestes iniciatives, com a referents de les economies transformadores.

A aquelles que rebin més suports al portal forum.transformadora.org, així com millors puntuacions del Comitè de selecció, se'ls oferirà una oportunitat d'intercanvi a manera de apadrinament - nord / sud, sud / nord - que garanteixi el coneixement i ajuda mútua, amb els recursos humans i econòmics que siguin necessaris per als corresponents intercanvis. Les iniciatives amadrinadas participaran en el programa del‘ FSMET 2020 al mes d'octubre i novembre, incorporant-se posteriorment a una publicació digital i obrint una ronda de finançament amb actors de les finances ètiques d'àmbit global.

 

CRITERIS DE SELECCIÓ

• Si afavorim optar per la rentabilitat integral en totes les dimensions: econòmica, social i ecològica del conjunt del procés.

• Si l‘objectiu és respondre a las necessitats de la població local.

• Si s‘estimula l‘harmonia entre allò individual i allò col·lectiu.

• Si metodològicament exerciten les nostres capacitats.

* Les iniciatives hauran de ser avalades amb una carta de suport específic on consti en què consistirà el suport (difusió, per exemple) per alguna xarxa promotora de l‘FSMET.

 

SISTEMA DE PUNTUACIÓ

Es puntuarà fins a un màxim de 10 punts per iniciativa.

• 2 punts, si presenta un pla d‘igualtat en clau de gènere

• 2 punts si presenta un pla de viabilitat econòmic-social

• 2 punts si és replicable a d‘altres territoris / sectors

• 1 punt si és innovador

• 1 punt si és transformador

• 1 punt si aporta valor afegit a la comunitat

• 1 punt si el projecte ve avalat per més d‘una xarxa

 

QUANTITAT MÍNIMA I MÀXIMA PROJECTOS SELECCIONATS

• 2 per cada repte per votació popular

• 3 per cada repte pel Comitè de selecció

• 15 projectes seleccionats en total, 5 d‘ells seran d‘àmbit local i 3 como a mínim en clau de gènere • Podran quedar deserts si el Comitè de selecció considera que no es compleixen les condicions mínimes

 

COMITÈ DE SELECCIÓ

El Comitè de selecció estarà format per mínim set persones , sempre nombre imparell, relacionades amb les economies transformadores i que formin part del Comitè Coordinador de l‘ FSMET. La seva missió serà supervisar si es compleixen els criteris i, independentment de les votacions populars, decidir un projecte guanyador per cada sector.

ACCEPTACIÓ D‘AQUESTES BASES

S‘ informarà als possibles participants que la participació a Acceptem el Repte implica la total aceeptació d‘aquestes bases, així com les decisions de les entitats organitzadores.

El Comitè de selecció es reserva el dret de desqualificar aquells projectes que les incumpleixin i, especialment, qualsevol projecte en què es consignin dades no veraces. El Comitè de selecció es reserva el dret de modificar algun dels puntos i / o condiciones detallades en aquestes bases, y es compromete a comunicar-lo degudament als projectes participants.

INFORMACIÓ REFERENT A DADES PERSONALS

Les persones participants d‘Acceptem el repte, accepten la política de privacitat de l'FSMET i queden informades que aquesta es reserva el dret d'utilitzar les dades personals facilitades, per gestionar el sorteig o concurs i notificació en cas de ser el projecte guanyador. Així mateix, es reserva el dret d'ús i publicació en la pàgina web i xarxes socials de l'entitat, de les imatges i vídeos que hagin facilitat els participants, amb caràcter gratuït, per promocionar la nostra entitat i els seus projectes. Els i les participants poden retirar el seu consentiment en qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les seves dades i altres drets a hola@transformadora.org

 

CALENDARI PREVIST

• Fins al 30 de setembre: Presentació de propostes i la seva publicació al forum.transformadora.org (Decidim).

• De l‘1 d‘octubre a l‘ 11 d’octubre : Votación Popular a través del Decidim.

• Del 12 al 19 d‘octubre: valoració i revisió propostes.

• A partir del 20 de octubre: Notificación a les iniciativas seleccionades.

• Del 26 d‘octubre al 22 de novembre: Presentaciones públicas i recollida d‘aportacions en el marc de la Fira d‘Economia Solidària de Catalunya (FESC).

• Del 23 de novembre i fins al 31 de desembre: procés d‘acompanyament, rodes de finançament o similars.

• 15 de desembre: Publicació definitiva del llibre digital interactiu,en el marc de la Feria Literal.

• Cerca de necessitats individuals i col·lectives de l‘ 1 de ovembre al 31 de desembre (equip multidisciplinar format per personas del conjunt d‘ actors i territoris del procés a seguir).

• Posada en marxa del procés d‘ajuda mútua i possibles produccions, durant el primer semestre del 2021. Durant aquesta fase, contemplar la possibilitat d‘una trobada física a Barcelona ciutat.