Vés al contingut
foto grupo

FSMET defineix nou Comitè Coordinador i dates pel Fòrum 2020

El Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores (FSMET) va definir el nou Comité Coordinador en la reunió celebrada el 18 i 19 de juliol en Barcelona amb representació de xarxes internacionals de les economies transformadores. El nou Comité Coordinador, que substitueix i amplia a l’anterior grup impulsor (format per REAS, RIPESS i la XES), va quedar constituït per representants de les següents xarxes i organitzacions:

 

-Urgenci

-Colacot

-Global Platform for the Right to the City

-WoMin

-Systemic Alternatives

-Ecolise

-Ripess

-DAWN feminist

-REAS

-REMTE

-CITIES

-FMDV

-FEBEA

-WFTO

-AFSA

-Transform! Europe

-Campaña Currículum Global para la Economía Social y Solidaria

-Habitat International Coalition

-Commons Network

-Red de Mujeres del Mundo

-Remix the Commons

-XES

-Col·lectiu de Quebec cap al FSMET

-Confluència amfitriona de Barcelona

Les xarxes van manifestar per què és important per a elles participar en el procés cap al FSMET 2020. Pots sentir algunes de les seves raons en aquest video.

 

video xarxes

 

Aquest comité estarà encarregat de la governança del procés, atenent a criteris com el respecte a la diversitat en tota la seva amplitud, la transparència i la democràcia, mantenir una estructura relacionada amb els objectius i els resultats, fer de la governança un espai de construcció col·lectiva, afavorir la participació i les aportacions de les diferents xarxes (amb espais organitzats, estructura i recursos) i mantenir el lligam amb altres Fòrums Socials Mundials. 

Implicar altres xarxes, organitzar esdeveniments virtuals per promoure la participació al FSMET, participar en l’elaboració de continguts o ajudar a trobar finançament són algunes de les tasques que es fixen les xarxes internacionals de cara al Fòrum en 2020. 

D’altra banda, les xarxes van establir que el Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores es celebri al juny de 2020 a Barcelona, en dates que es fixaran en les properes setmanes. 

Pel que fa a l’anterior estructura, basada en moviments i accions transformadores, les xarxes van decidir treballar al voltant de reptes, temes o enfocaments atacats pel capitalisme, i buscar tant respostes com alternatives des del punt de vista de la vida, respectant les diversitats. 

També es va resoldre la creació de diferents comissions de treball, que es vincularan amb el Comité Coordinador, i rebran suport de l’equip tècnic:

 

-Comunicació / extensió

-Logística

-Acollida/cures

-Continguts

-Construcció de projecte col·lectiu

  • -Intercanvi d’experiències, mapeig
  • -activitats per donar continuïtat al Fòrum
  • -Metodologia / facilitació

-Economia (diners + recursos humans + gestió d’allò que és col·lectiu)

-Creativitat social

-Mobilització/ promoció internacional

-Participació Virtual

 

Com imaginem el FSMET 2020?

A més de l’estructura, a la reunió hi va haver diferents espais per imaginar com podria ser el FSMET 2020, tenint en compte criteris com la diversitat o l’equilibri (de gènere, ètnic, etc.). Per una banda, es van presentar diferents propostes per les activitats del Fòrum: espais tipus àgora amb tallers i micro-xerrades; visites guiades a diferents projectes transformadors; espais autogestionats; espais de participació virtual; espais de creativitat; espais per mapejos; fòrum infantil; escoles d’activisme; espais intergeneracionals; i fins i tot un joc d’escape room basat en les economies transformadores. 

D’altra banda, es va plantejar que totes aquestes activitats conflueixin en un gran acte de visibilització central, el qual les persones participants van imaginar com una fira o exposició, accions descentralitzades, mobilització virtual, un gran sopar popular al carrer o diferents manifestacions per la ciutat, a més d’activitats prèvies al FSMET en diferents regions. 

També es van tenir en compte als diferents actors que cal implicar en el procés i que fins ara han tingut poca participació. Entre ells, es va citar als moviments feministes globals; les comunitats indígenes; els moviments okupes (rurals, urbans i periurbans); la lluita contra el canvi climàtic; moviments espirituals; escoles, professors i estudiants de tots els nivells educatius; acadèmia; moviments juvenils; productors i productores d’aliments; persones de comunitats rurals; xarxes de deute i justícia fiscal; moviments de decreixement; moviments dels treballadors; sindicats; moviment cooperatiu internacional; universitats; agències de Nacions Unides; periodisme alternatiu; economia digital vinculada a drets laborals derivats del treball digital; comunitat LGTB crítica amb les corporacions; actors lligats al reciclatge de residus; persones lligades a la Teologia de l’Alliberament; fòrums similars al FSMET, moviments d’homes antipatriarcals; actors d’Àsia i Oceania. 

Tot aquest esforç d’imaginació, creativitat, planificació i estructura és només el primer pas: el FSMET el construïm entre totes!

 

núvol paraules