Vés al contingut

Finançament

La celebració d’un esdeveniment com el Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores ens exigeix ser coherents amb l'objectiu de caminar cap a un canvi de paradigma. Per això, des de l'organització treballem per assolir la màxima transparència a l’hora d’informar-vos sobre l’estratègia, els criteris, les fonts i els procediments de finançament durant tot el procés fins al FSMET 2020.

Actualment ens trobem en la fase de disseny i dimensionament del pressupost 2019-2020 i visualitzem tres vies de finançament possibles:

- els ingressos que generi la pròpia activitat del FSMET, que representaria almenys la meitat del pressupost;

- les aportacions de les organitzacions de les economies transformadores;

- les aportacions en forma de subvencions i convenis de col·laboració provinents d’institucions públiques, de projectes de transformació social i de fundacions, principalment filantròpiques i progressistes.

La visió comuna respecte d’aquestes institucions finançadores és que, a més de ser aliades, siguin actors actius en el procés i puguin aportar les seves visions de canvi econòmic i de finances més ètiques i sostenibles.

En aquest document podeu consultar la procedència del fons que han fet possible l'FSMET, així com els grans blocs de despesa.

 

Les administracions i fundacions que han donat suport econòmic al procés des del 2018 són: