Vés al contingut

Governança

La Confluència: cap al FSMET 2020!

El model d’autogovernança del FSMET convida a l’autoorganització i autogestió del procés. Amb aquesta tessitura, s’ha volgut donar un impuls al FSMET i s’ha creat el Comitè Coordinador que engloba 23 xarxes internacionals de Nord-Amèrica, Amèrica Llatina i el Carib, Europa i Àfrica, així com la confluència de Barcelona, que és la seu d’acollida del Fòrum. El Comitè Coordinador és l’espai responsable de la visió global, així com de definir la visió política, els objectius del procés i l'estratègia del FSMET . Aquest s'organitza a través d’onze comissions de treball. Per la seva part, la confluència de Barcelona és la que s’encarrega de coordinar el procés en l’àmbit local i tots els preparatius.

El 19 de juliol del 2019 es va constituir el Comitè Coordinador, que substitueix i amplia el grup impulsor, que estava format per REAS, RIPESS i la XES. Aquest està integrat per 23 xarxes internacionals, la Confluència de Barcelona. La seva principal missió és assumir la governança del procés cap el Fòrum, que ha de ser divers, transparent, democràtic, construir-se col·lectivament, afavorir la participació de totes les xarxes i mantenir el lligam amb els altres Fòrums Socials Mundials.

En la trobada de juliol, les xarxes internacionals també van designar la creació d’onze comissions de treball: comunicació; logística; acollida/cures; continguts; construcció de projectes col·lectius; economia; creativitat virtual; finançament; mobilització; promoció internacional; participació virtual. Aquestes vinculades al Comitè Coordinador i tenen el suport de l’equip tècnic.

A més, es preveu la participació de voluntaris en el procés de construcció del FSMET a través de les comissions.

Xarxes que configuren el Comitè Coordinador