Vés al contingut

Carta de principis

El Fòrum Social Mundial (FSM) és la major trobada de la societat civil per trobar solucions als problemes del nostre temps. Iniciat en 2001 a Brasil, el FSM reuneix en cadascuna de les seves edicions a desenes de milers de participants en més d'un miler d'activitats (tallers, conferències, espectacles artístics...) sobre diversos temes (desenvolupament social, economia solidària, medi ambient, drets humans, democratització...). 

Una carta de principis defineix les grans orientacions del FSM, els seus valors i les seves regles bàsiques de funcionament. 

 

El Comité d'entitats brasileres que va organitzar el primer Fòrum Social Mundial, realitzat a Porto Alegre del 25 al 30 de gener de 2001, considera necessari i legítim, després d'analitzar els resultats de dit Fòrum i les expectatives creades per ell, establir una Carta de Principis que orienti la continuïtat d'aquesta iniciativa. Els principis que consten en la Carta - que hauran de ser respectats per tots aquells que desitgin participar del procés i per aquells que siguin membres d l'organització de les noves edicions del Fòrum Social Mundial- consoliden les decisions que van presidir el Fòrum de Porto Alegre, que van garantir el seu èxit i van ampliar el seu abast, definint orientacions que parteixen de la lògica d'aquestes decisions. 

 

 1. El Fòrum Social Mundial és un espai obert de trobada per a: intensificar la reflexió, realitzar un debat democràtic d'idees, elaborar propostes, establir un lliure intercanvi d'experiències i i articular accions eficaces per part de les entitats i els moviments de la societat civil oposats al neoliberalisme i a la dominació del món pel capital o per qualsevol forma d'imperialisme i, també, obstinats en la construcció d'una societat planetària orientada cap a una relació fecunda entre els éssers humans, i d'aquests amb la Terra.

 

2. El Fòrum Social Mundial de Porto Alegre va ser una realització col·locada dins del seu temps i espai. Des d'ara, tot basant-se en la proclamació que va sorgir en Porto Alegre de que "un altre món és possible", el Fòrum es converteix en un procés permanent de cerca i construcció d'alternatives, no limitat exclusivament als esdeveniments que li donin recolzament. 

 

3. El Fòrum Social Mundial és un procés de caràcter mundial. Tots els esdeveniments que es realitzin com a part d'aquest procés tindran una dimensió internacional

 

4. Les alternatives proposades en el Fòrum Social Mundial estan contraposades a un procés de globalització, comandat per les grans corporacions multinacionals i pels governs e institucions que serveixen als seus interessos, amb la complicitat dels governs nacionals. Aquestes alternatives sorgides en el si del Fòrum tenen com a meta consolidar una globalització solidària que, com una nova etapa en la història del món, respecti els drets humans universals, a tots els ciutadans i ciutadanes de totes les nacions i al medi ambient, recolzant-se en sistemes i institucions internacionals democràtics que estiguin al servei de la justícia social, de la igualtat i de la sobirania dels pobles. 

 

5. El Fòrum Social Mundial reuneix i articula a entitats i moviments de la societat civil de tots els països del món, però no pretén ser una instància de representació de la societat civil mundial. 

 

6. Les reunions del Fòrum Social Mundial no tenen un caràcter deliberatiu. És a dir, ningú estarà autoritzat a manifestar, en nom del Fòrum i en qualsevol de les seves trobades, posicions que foren atribuïdes a tots els seus participants. Els participants no han de ser cridats a prendre decisions, per votació o aclamació -com a conjunt de participants en el Fòrum- sobre declaracions o propostes d'acció que incloguin a tots o a la seva majoria i que es proponguin ser decisions del Fòrum com a tal. 

 

7. Per tant, ha d'assegurar-se que les entitats participants de les trobades del Fòrum tinguin la llibertat de deliberar -durant la realització de les reunions- sobre declaracions i accions que decideixin desenvolupar, aïlladament o de forma articulada amb altres participants. El Fòrum Social Mundial es compromet a difondre àmpliament aquestes decisions, pels mitjans al seu abast, sense direccionaments, jerarquitzacions, censures o restriccions, aclarint que són deliberacions de les pròpies entitats. 

 

8. El Fòrum Social Mundial és un espai plural i diversificat, no confessional, no governamental i no partidari, que articula de manera descentralitzada i en xarxa a entitats i moviments que estiguin involucrats en accions concretes per a la construcció d'un món diferent, local o internacional. 

 

9. El Fòrum Social Mundial serà sempre un espai obert a la pluralitat i a la diversitat d'actuació de les entitats i moviments que vulguin participar, a més d'obert a la diversitat de gèneres, ètnies, cultures, generacions i capacitats físiques, sempre que sigui respectada la Carta de Principis. No han de participar del Fòrum representacions partidàries ni organitzacions militars. Podran ser convidats a participar, en caràcter personal, governants i parlamentaris que assumeixin els compromisos d'aquesta Carta. 

 

 10. El Fòrum Social Mundial s'oposa a tota visió totalitària i reduccionista de l'economia, del desenvolupament de la història, i a l'ús de la violéncia com a mitjà de control social per part de l'Estat. Propugna el respecte als Drets Humans, la pràctica d'una democràcia veritable i participativa, les relacions igualitàries, solidàries i pacífiques entre les persones, ètnies, gèneres i pobles, condemnant a totes les formes de dominació o de sumissió d'un ésser humà a un altre. 

 

11. El Fòrum Social Mundial, com a espai de debats, és un moviment d'idees que estimula la reflexió i la divulgació transparent dels resultats d'aquesta reflexió sobre els mecanismes i instruments de dominació del capital, sobre els mitjans i les acciones de resistència i superació d'aquesta dominació, sobre les alternatives proposades per solucionar els problemes d'exclusió i desigualtat social que són creats, tant internacionalment com a l'interior dels països, pel procés de globalització capitalista, amb les seves dimensions racistes, sexistes i destructives del medi ambient. 

 

12. El Fòrum Social Mundial, com a espai d'intercanvi d'experiències, estimula el mutu coneixement i el reconeixement per part de les entitats i moviments participants, valorant l'intercanvi, en especial d'allò que la societat construeix per centrar l'activitat econòmica i l'acció política en l'atenció de les necessitats de l'ésser humà i el respecte per la natura, tant per la generació actual com per les futures. 

 

13. El Fòrum Social Mundial, com a espai d'articulació, busca enfortir i crear noves articulacions nacionals i internacionals, entre entitats i moviments de la societat, que augmentin, tant en l'esfera pública com en la privada, la capacitat de resistència social no violenta al procés de deshumanització que viu el món i a la violència utilitzada per l'Estat, a banda d'enfortir aquelles iniciatives d'humanització que estan en curs mitjançant l'acció d'eixos moviments i entitats. 

 

14. El Fòrum Social Mundial és un procés que estimula a les entitats i moviments participants a que col·loquin les seves accions locals i nacionals junt a les instàncies internacionals, com a qüestions de ciutadania planetària, introduint en l'agenda global les pràctiques transformadores que estiguin vivenciant per a la construcció d'un nou món més solidari. 

 

Aprovada i adoptada en Sâo Paulo, el 9 d'abril de 2001, per les entitats que constitueixen el Comité d'Organització del Fòrum Social Mundial. Aprovada amb modificacions pel Consell Internacional del Fòrum Social Mundial el dia 10 de juny de 2001.