Aller au contenu principal
Trobada abril 19

Coneix les xarxes internacionals que participaran de la reunió del 18 i 19 de juliol a Barcelona

Els propers 18 i 19 de juliol tenim una cita a Barcelona per redefinir el rumb cap al Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores de 2020. Aquesta redefinició es farà basada en les aportacions de la trobada internacional que es va celebrar entre el 5 i el 7 d’abril a la Universitat de Barcelona, i a les lliçons apreses al llarg del procés. 

Ja tenim el llistat de les xarxes internacionals que participaran d’aquesta reunió de treball. Amb la seva participació, es crearà un comité coordinador del procés cap al FSMET 2020. 

Vols conéixer-les?

 

Procomuns

Commons Network 
commons network logo

Organització de la societat civil que treballa amb activistes, pensadors, pioners i responsables polítics per contar històries, crear xarxes i proposar polítiques per recolzar als ciutadans i defensar els béns comuns en tota Europa.

 

Remix the CommonsRemix Commons logo

Espai intercultural obert per compartir i co-crear documents multimèdia sobre els béns comuns. Recolza projectes de producció, animació i distribució en el domini públic.

 

 

 

GPR2C (Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad) GPR2C

Iniciativa d’un grup d’organitzacions amb el propòsit de construir un moviment internacional pel dret a la ciutat. El seu objectiu és contribuir a l’adopció de compromisos, polítiques, projectes i accions dirigides a desenvolupar ciutats justes, democràtiques, sostenibles e inclusives per part dels organismes de Nacions Unides i els governs nacionals i locals.

 

Wikimedia

wikimedia

La Fundació Wikimedia va aprovar el 7 de febrer del 2011 la creació de Wikimedia Espanya. Aquesta és una associació sense ànim de lucre espanyola que té com a finalitat promoure directa o indirectament totes les iniciatives de continguts i coneixement lliure, així com els projectes allotjats i recolzats per la Wikimedia Foundation.

 

Habitat International Coalition (HIC)*

HIC logo

És una xarxa global i internacional enmarcada en la lluita per l’habitatge i l’accés a la terra de les persones, tant a l’àmbit rural com urbà. També defensa un model sostenible, de justícia social i igualtat de gènere. 

*Amb participació virtual 

 

Economies feministas

REMTE REMTE

La Xarxa Latinoamericana de Dones Transformant l’Economia es va constituir al 1997, amb l’objectiu de contribuir a l’apropiació crítica de l’economia per part de les dones, a través de la generació d’idees, debats, accions e iniciatives polítiques.

 

DAWN (Development Alternatives with Women for a New Era) DAWN

Development Alternatives with Women for a New Era és una xarxa d’investigadores i activistes feministes del Sud econòmic que treballen juntes per la justícia econòmica i de gènere i el desenvolupament sostenible i democràtic. DAWN ofereix un fòrum per a l’investigació feminista i l’anàlisi de les formes i estàndards de vida, drets i perspectives de desenvolupament de les dones, especialment les pobres i marginalitzades, en les regions del sud.

 

AWID (Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo)* AWID

AWID és una organització internacional, feminista i de membresía compromesa amb aconseguir la igualtat de gènere, el desenvolupament sostenible i els drets humans de les dones. Els membres estan dedicats a aconseguir la justícia de gènere, el desenvolupament sostenible i els drets humans arreu del món. 

*Amb participació virtual 

 

Red de Mujeres del Mundo  MDM

La Red de Mujeres del Mundo reuneix organitzacions socials de Bolívia, Brasil, Colòmbia, Mali, Senegal, Marroc, Espanya i França amb l'objectiu principal d'empoderar a les dones de barris populars i millorar l'accés als seus drets. Les seves estratègies són treballar amb l'economia social i solidària integrant la perspectiva de gènere, treballar el lideratge de les dones, i treballar amb els homes el tema de gènere i masculinitats. S'enfoca en ser una actora de transformació social, contibuir a la construcció de societats justes, solidàries i democràtiques, inclusives i sense violència. Busca proposar alternatives al model social i econòmic dominant que genera desigualtats i discriminació, i acompanyar les comunitats en procesos d'empoderament i autonomia, especialment a les dones i les joves. 

 

WOMIN WOMIN

Womin és una aliança africana sobre gènere i extractivisme, que treballa amb moviments nacionals i regionals, organitzacions populars de dones, comunitats afectades per la mineria i en col·laboració amb organitzacions afins, per investigar i publicar els impactes de l’extractivisme en les comunitats camperoles i les dones treballadores, recolzar les organitzacions de dones i avançar en una alternativa africana post-extractivista centrada en les dones.

 

Agroecologia i sobirania alimentària

 

URGENCI URGENCI

URGENCI promou formes d’associació entre productors i consumidors locals, així com iniciatives agrícoles amb recolzament comunitari. Tot això, entre d’altres, per oferir una solució als problemes associats amb la producció i distribució agrícola intensiva global.

 

ECOLISE ECOLISE

La xarxa europea d’iniciatives comunitàries sobre canvi climàtic i sostenibilitat és una coalició de xarxes nacionals i internacionals de projectes sobre sostenibilitat i canvi climàtic, així com d’organitzacions que recolzen una transició comunitària cap a una Europa resistent.

 

Alliance for Food Sovereignty in Africa AFSA

En 2008 diferents entitats i actors de la societat civil es van unir per donar vida a Alliance for Food Sovereignty in Africa (AFSA), que engloba pastors, ramaders, caçadors, ambientalistes i associacions religioses. A través de l’agroecologia es vol garantir una sobirania alimentària, combatre el canvi climàtic i reconstruir la terra malmesa per altres activitats. Per aconseguir-ho, busca la participació ciutadana.

 

IPC (International Planning Committee for Food Sovereignty) IPC

El Comité Internacional de Planificació per la Sobirania Alimentària és la plataforma (articulació) dels productors d’aliments a petita escala, les organitzacions de treballadors rurals i els moviments socials des del nivell de base/la comunitat per a impulsar el programa per la sobirania alimentària a nivell mundial i regional. 

 

Economia Social i Solidària + cooperativisme, finances ètiques i comerç just

 

COLACOT (Confederación Latinoamericana de Cooperativas y Mutuales de Trabajadores) COLACOT

Institució privada, de caràcter social i sense ànim de lucre que associa cooperatives, mutualitats i demés empreses associatives solidàries de producció i serveis en Amèrica Llatina i el Carib.  

 

FEBEA (Federació Europea de Bancs Ètics i Alternatius) FEBEA

La FEBEA es va fixar la tasca de desenvolupar les finances ètiques i socials a Europa. Mitjançant les activitats dels seus membres i de les seves pròpies iniciatives, FEBEA defensa la visió compromesa, rigorosa i ambiciosa de les finances ètiques i socials. La Federació recolza les finances socials, als empresaris de l’economia social i a tots els ciutadans i grups que treballen pel desenvolupament d’una societat més justa, més sostenible i inclusiva. 

 

WFTO - FTAO WFTO

World Fair Trade Organization & Fair Trade Advocacy Office porta vint anys potenciant projectes innovadors i pioners dins del camp d’un comerç just al voltant del món, i per tant opera en més de 70 països.

 

 

Co - construcció de polítiques públiques

C.I.T.I.E.S  CITIES

C.I.T.I.E.S reuneix a governs locals, xarxes d’economia social, institucions de recerca i d’educació superior i organitzacions internacionals.

 

FMDV (Fondo Mundial para el Desarrollo de las Ciudades) FMDV

El Fons Mundial pel Desenvolupament de les Ciutats (FMDV) és una ONG que recolza les autoritats locals dels països emergents o en desenvolupament per avaluar els recursos financers necessaris en el finançament de projectes de desenvolupament urbà. El FMDV recolza les autoritats locals al llarg del procés sencer de desenvolupament urbà, des del disseny i els programes de planificació, fins al finançament, la implementació i la avaluació.

 

Ajuntament Barcelona ajuntament

Des de l'Ajuntament de Barcelona es dóna suport al procés del FSMET a través del co- finançament econòmic. A més, també es participa activament en l'acció transformadora de co-construcció de polítiques públiques. En la trobada, hi participen membres  del Comissionat d'Economia Social i Solidària, que és l'òrgan de l'Ajuntament de Barcelona responsable de fomentar el sorgiment i creixement de l’Economia Social i Solidària a la ciutat de Barcelona, bé donant suport a totes les iniciatives d’economia social i solidària actuals o bé impulsant la creació de noves iniciatives.

 

Educació i recerca

 

Campaña Currículo Global ESS ESS

És una iniciativa educativa en economia social i solidària que busca articular i complementar un Currículum Global de l’Economia Social i Solidària, és a dir, els plans d’estudis, propostes didàctiques, coneixements, epistemologies, metodologies, ciències i pràctiques d’educació formal, no formal e informal, desenvolupades arreu del món, en escoles, universitats, moviments socials, cooperatives, sindicats, associacions, comunitats camperoles, indígenes i afrodescendents, en la construcció d’una economia justa, sostenible, no capitalista.

 

Altres moviments

Systemic Alternatives Systemic

Alternatives Sistèmiques és una iniciativa que busca generar un diàleg interactiu per aprofundir l’anàlisi i enfortir les alternatives de moviments socials i intel·lectuals que s’estan desenvolupant per superar el sistema capitalista. El seu propòsit és recopil·lar materials sobre diferents alternatives (Bon Viure, de-globalització, eco-socialisme, economia solidària, eco-feminisme, sobirania alimentària, i altres) i produir un debat constructiu sobre les seves fortaleses, febleses, limitacions, contradiccions i sinèrgies. 

 

Transform Europe Transform! Europe

És una fundació política que pertany al Partit de l’Esquerra Europea que treballa en el camp de l’educació política i l’anàlisi científic. És un projecte cooperatiu en el qual s’involucren organitzacions sense ànim de lucre, instituts fundacions i persones que tenen la intenció d’utilitzar el seu treball per contribuir a la millora de les relacions pacífiques entre els pobles. Els seus eixos de treball són: superar la guerra, el domini del capital per sobre el treball, la injustícia social, el patriarcat, el govern imperial i el militarisme, el racisme, així com potenciar un desenvolupament sense inhibicions de cada persona.

 

ATTAC ATTAC

ATTAC és una organització internacional que participa del moviment antiglobalització. Des de la seva creació, ATTAC s’ha desenvolupat arreu del món amb l’establiment d’una xarxa ATTAC basada en una carta internacional. Va ser una de les organitzacions darrere de la creació del primer Fòrum Social Mundial a Porto Alegre al 2001. També s’ha mobilitzat amb el moviment de justícia social i climàtica. 

 

 

RÏSE (Red Internacional para la Innovación Social y Ecológica)  RISE

En línia amb les múltiples iniciatives dirigides a promoure la convergència d’agents de canvi i innovacions socials, la Xarxa Internacional per a la Innovació Social i Ecológica té com a objectiu equipar i consolidar als actors de la societat civil que treballen per una transició cap a una globalització inclusiva i armoniosa.

 

 

EDGE EDGE

EDGE és una comunitat de 100 donants, fundacions, fideïcomissaris i assessors en 19 països, involucrats amb passió en donacions locals, nacionals i internacionals a 90 diferents institucions amb diverses prioritats i estratègies, però amb la creença compartida de que l'equitat i la justícia són decisives per a un benestar global sostenible en el temps. EDGE funders alliance organitza la filantropia per conscienciar i aprofundir en la comprensió de la natura interconnectada de les crisis socials, econòmiques i ecològiques que amenacen el nostre futur en comú. EDGE treballa per augmentar els recursos per comunitats i moviments que creïn alternatives sistèmiques de canvi per una transició cap a una societat que recolzi la justícia, l'equitat i el benestar del planeta.

 

A banda de les xarxes que han estat convidades per formar part del procés, a la reunió també hi participaran les organitzacions que l’han estat impulsant des dels seus inicis fins ara:

 

RIPESS Ripess

La Xarxa Internacional de Promoció de l’Economia Social i Solidària (RIPESS) engloba xarxes nacionals i sectorials d’arreu del món, i per tant té un abast global i local. 

 

 

 

REAS REAS

REAS és una Xarxa de Xarxes de l’Economia Alternativa i Solidària, formada per més de cinc-centes entitats que s’agrupen en xarxes territorials i sectorials. Jurídicament REAS és una associació de caràcter no lucratiu, sense cap filiació partidària o religiosa, amb àmbit d’actuació a tot el territori de l’Estat espanyol.

 

XES XES

La Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya és un organització que defensa un sistema econòmic respectuós amb les persones, el medi ambient i els territoris. Aquesta organització funciona sota criteris democràtics, d’horitzontalitat, transparència, igualtat i participació.

 

També hi participaran representants de la confluència local de Barcelona, que assistiran a la trobada com a amfitrions del FSMET 2020.

 

CONFLUÈNCIA DE BARCELONA 

intereixosLes primeres crides als moviments de les economies transformadores de Barcelona es van començar a realitzar al juliol del 2018. La resposta va ser positiva, i durant els mesos següents s’han auto-organitzat a nivell de cada moviment, i també en espais mensuals d’intereixos, des d’on s’està gestant un nucli actiu del FSMET. A la confluència de Barcelona estan representats els quatre moviments de les economies transformadores: agroecologia i sobirania alimentària, procomuns, economies feministes i economia social i solidària.