Aller au contenu principal

2019: Trobada de xarxes internacionals

Resum de les principals conclusions dels debats i procés de construcció col·lectiva

 

Enamorem-nos del FSMET 

 

 • Objectius i resultats

A l’inici de la reunió es van plantejar els diferents objectius del procés: definir i visibilitzar bones pràctiques i alternatives ja existents, confluir entre els diferents moviments i reforçar-los, connectar i compartir experiències transformadores per crear espais d’aprenentatge mutu, i incorporar i debatre propostes.

Al mateix temps, es planteja que el procés generi com a resultats una definició de la transformació i les economies transformadores, una narrativa/relat compartida entre tots els moviments, la articulació i l’enfortiment en diferents nivells (local-global) o la construcció d’una agenda comuna amb capacitat d’incidència política entesa com la influència, el canvi o la transformació de les polítiques públiques, el mapeig de pràctiques transformadores (identificar qui són els actors i on es troben), l’intercanvi de bones pràctiques amb un reforç mutu i la continuïtat del procés més enllà del Fòrum.

 

 • Pacte/ agenda comuna

Es planteja la necessitat de crear una agenda comuna des de la diversitat. Per aconseguir-ho, es buscarà incorporar les diferents agendes de moviments i xarxes i, d’aquesta forma, visibilitzar que hi ha altres agendes fora de les institucions capitalistes. Ha de ser una agenda pràctica que incorpori el treball d’altres campanyes que s’estiguin portant a terme. També es parla de construir un calendari de futur amb esdeveniments que tinguin vincle entre ells, i que no siguin esdeveniments independents sinó un procés comú. 

S’expressa la importància de convocar als diferents actors en el procés, de la unitat entre tots ells i de tenir expectatives realistes en relació amb el FSMET. Cal, per tant, construir un relat que uneixi als diferents actors i establir dates límit clares per poder avançar. Entrar en el marc dels Fòrums Socials Mundials implica respectar el límit de no crear un fòrum deliberatiu. 

 

 • Acte de visibilització

Es planteja que el FSMT 2020 inclogui un gran acte central en Barcelona combinat amb una activitat permanent que atragui la gent, com una fira o una exposició, accions descentralitzades i una mobilització virtual descentralitzada. També es parla d’organitzar activitats com un gran sopar popular al carrer, o diferents manifestacions per la ciutat, que conflueixin en un mateix punt. Un dels possibles escenaris podria ser el port de Barcelona, lligat a les rutes migratòries per la Mediterrània que estan relacionades amb el sistema de dominació capitalista. 

Es comenta també la importància de lligar al teixit local de Barcelona amb el FSMET i es menciona la possibilitat d’unir-lo a la Fira d’Economia Solidària de Catalunya (FESC), així com a festivals com Esperanzah! Tot i així, són idees que es vehicularan des de la confluència amfitriona a Barcelona. 

A més, es destaca la necessitat d’organitzar actes previs al FSMET en diferents regions.

 

 • Persones convocades

Pel que fa als actors que cal convocar per tal que s’integrin en el procés, es va nomenar als moviments feministes globals; a les comunitats indígenes; els moviments okupes (rurals, urbans i periurbans); la lluita contra el canvi climàtic; moviments espirituals; escoles, professors i estudiants de tots els nivells educatius; acadèmia; moviments juvenils; productors i productores d’aliments; persones de comunitats rurals; xarxes de deute i justícia fiscal; moviments de decreixement; moviments dels treballadors; sindicats; moviment cooperatiu internacional; universitats; agències de Nacions Unides; periodisme alternatiu; economia digital vinculada als drets laborals derivats del treball digital; comunitat LGBT crítica amb les corporacions; actors vinculats al reciclatge de residus; persones vinculades a la Teologia de l’Alliberament; moviments d’homes antipatriarcals; actors d’Àsia i Oceania.

 

Construcció del programa

 

 • Tipologia d'activitats, espais i itineraris

Es planteja que les activitats compleixin amb els objectius proposats per al procés, com definir i visibilitzar bones pràctiques i alternatives ja existents, confluir entre els diferents moviments i reforçar-los, connectar i compartir experiències transformadores per crear espais d’aprenentatge mutu, i incorporar i debatre propostes. Partint d’aquests objectius, es plantegen diferents opcions. 

Per exemple, oferir un espai tipus àgora amb tallers, microtallers i microxerrades, que serie un espai de micròfon obert a una plaça, amb intervencions d’un màxim de 10 minuts de durada per afavorir que una gran quantitat de gent hi participi. També es proposa oferir visites guiades a diferents projectes d’experiències emblemàtiques de les economies transformadores. A més, s’obre la possibilitat de plantejar espais autogestionats pels propis participants, tractant d’enllaçar aquelles propostes que plantegin temes similars. 

També es plantegen espais per mapejos, espais de creativitat i activitats artístiques i innovadores, assemblees temàtiques, premis o beques de bones pràctiques transformadores (per ajudar a certs col·lectius a venir a participar del FSMET) i espais d’intercanvi d’experiències amb un intervencions d’un màxim de 20 minuts. Altres espais que s’han d’incloure són sales buides per reunions i networking, espais lúdics i per gaudir,  i de cures i de salut (preferentment oberts), fòrum infantil amb activitats que involucrin les criatures, escoles d’activisme, espais intergeneracional i fins i tot un joc d’escape room basat en les economies transformadores. 

Es planteja generar diferents itineraris per organitzar les activitats dins del fòrum i situar-hi les xarxes i els moviments a un espai concret per aquestes activitats, mentre que en altre llocs de la ciutat poden funcionar espais paral·lels per fer difusió i treball d’incidència. També ha d’haver espais de participació virtual per qui no pugui acudir presencialment.

Es proposa a més que les organitzacions aprofitin el seu desplaçament i estada a Barcelona per organitzar les seves reunions i trobades, així com que hi hagi una agenda d’activitats prèvies al Fòrum com, per exemple, un banc de pràctiques sobre els coneixements als que podem accedir abans del Fòrum. 

L’organització d’una jornada tipus dins del Fòrum podria començar amb una apertura i panels sobre els temes amb els quals s’il·lustren els diferents eixos, després continuar amb tallers específics i per la tarda obrir l’espai a la convergència i processos de confluència junt amb la construcció de l’agenda política i les connexions entre territoris i idees transversals (cures, educació, consum…). El dia es tancaria amb una sessió plenària i activitats culturals. 

Són idees que seran concretades per la comissió de continguts i la comissió de metodologia i facilitació.

 

 •  Criteris i accions

Un dels principals criteris que es mencionen és el de la diversitat i el balanç de gènere, ètnic, etc, així com assegurar la presència de tots els moviments i accions de forma equitativa. El balanç també es planteja en termes de metodologia: combinar panels d’experts, però també tallers, presentacions… I s’especifica, també, un balanç entre els esdeveniments preorganitzats, els autogesionats i aquells que sorgeixin en el moment. 

El fòrum busca visibilitzar les economies transformadores, però també ha de transforma a les persones que hi participin. Per això, es planteja que hi haja moments per assistir a activitats que no siguin de la especialitat de la que prové cadascú, moments per assistir als debats, i moments per compartir. 

Els espais també han de permetre el moviment i el flux tant d’activitats com de coneixements. A més, les activitats han de combinar la vessant més pràctica amb la visió més teòrica, així com visualitzar el potencial transformador de cadascuna de les propostes.

 

La vertebració del procés

 • Xarxes internacionals

Les xarxes internacionals van coincidir en la necessitat de buscar membres de cadascuna de les xarxes en continents i regions que fins ara han tingut poca participació en el procés. També van parlar d’internacionalitzar els diferents moviments i accions transformadores, així com de trobar experts de cadascuna d'aquestes àrees que participin des de diferents llocs. 

També van plantejar incloure el FSMET en les reunions internes de les xarxes i difondre’l en les seves comunicacions externes. A més es preveuen reunions continentals o regionals per a la preparació del FSMET, així com la possibilitat de programar les reunions de cadascuna de les xarxes per a que coincideixin amb el FSMET a Barcelona. 

Implicar altres xarxes, organitzar esdeveniments virtuals per promoure la participació en el FSMET, participar en l’elaboració de continguts o ajudar a trobar finançament són algunes de les tasques que es fixen les xarxes internacionals cap al Fòrum 2020. 

 

 • Confluències, moviments i accions transformadores

Els moviments i accions transformadores passen a ser un referent per a fer arribar la demanda de participació en el FSMET a diferents organitzacions i xarxes. En comptes de vertebrar tot el procés per sobre aquests eixos, es proposa buscar reptes, temes, enfocaments els quals són atacats pel capitalisme, i treballar des d’aquest llistat per buscar tant alternatives com respostes des del punt de vista de la vida, reconeixent i respectant totes les diversitats en la recerca de solucions davant d’aquests temes. En el procés cap al FSMET, l’economia s’entén com un espai de resposta a les necessitats comunes reconeixent la diversitat.

 

Divendres 19

 

Qui és qui? Esquema de governança

Després del debat sobre el model de governança, es va establir la creació de diferents comissions de treball:

-Comunicació i extensió

-Logística (basada a Barcelona)

 • -Acolliment i cures

-Continguts

 • -Construcció d’un projecte col·lectiu
 • - Intercanvi d’experiències i mapeig
 • -Activitats per donar continuïtat al Fòrum

-Metodologia i facilitació

-Economia (diners + recursos humanss + gestió d’allò que és col·lectiu)

-Creativitat social i arts

-Mobilització i promoció internacional

-Participació Virtual

 

Aquestes comissions de treball es vincularan amb el Comité Coordinador de tot aquest procés, format per les organitzacions i xarxes internacionals. Tindran el suport de l’equip tècnic. 

Per la governança s’estableixen criteris organitzatius com el respecte a la diversitat en tota la seva amplitud, la transparència i la democràcia, mantindre una estructura relacionada amb els objectius i els resultats, fer de la governança un espai de construcció col·lectiva, afavorir la participació i les aportacions de les diferents xarxes (amb espais organitzats, amb estructura i recursos) i mantenir el lligam amb altres Fòrums Socials Mundials.

 

Constitució del comité coordinador

 • Organitzacions del Comité Coordinador

En aquest espai, representants de les diferents organitzacions es van apuntar com a membres del nou Comité Coordinador del procés cap al FSMET 2020, van designar a persones encarregades d’aquesta tasca i van especificar les comissions de treball en les quals es comprometen a integrar-se. El Comité Coordinador va quedar constituït per les següents xarxes:

-Urgenci

-Colacot

-Global Platform for the Right to the City

-WoMin

-Systemic Alternatives

-Ecolise

-Ripess

-DAWN feminist

-REAS

-REMTE

-CITIES

-FMDV

-FEBEA

-WFTO

-AFSA

-Transform! Europe

-Campaña Currículum Global para la Economía Social y Solidaria

-Habitat International Coalition

-Commons Network

-Red de Mujeres del Mundo

-Remix the Commons

-XES

-Colectivo de Quebec hacia el FSMET

-Confluència amfitriona de Barcelona


Pots trobar més informació d'aquestes xarxes en aquest enllaç. 

 

Pla d' acció

 • Data

Es va establir que el FSMET es celebri al juny de 2020. Des de la confluència amfitriona de Barcelona es presentarà una proposta de dates al Comité Coordinador. Aquesta proposta tindrà en consideració totes les aportacions realitzades en el debat. Pel que fa a la durada, hi ha propostes de que l'esdeveniment duri entre tres i cinc dies. 

 

 • Comunicació

S’ofereix un breu retorn de les principals necessitats pel que fa a la comunicació: la traducció dels materials a diferents idiomes, el treball coordinat en els continguts o la necessitat d’ampliar els públics als que arriben els missatges de les economies transformadores, entre d’altres. 

També es va fer una presentació del Fòrum Virtual, l’eina plantejada per a la participació virtual en remot des de diferents llocs.

 

 • Finançament

Es van presentar les principals dates de finançament: pressupostos d’ingressos i despeses en el procés fins a la data. Es poden consultar en l’apartat de Finançament.

 

Tancament

Si a l'apertura de la trobada, les paraules amb les quals els participants resumien les seves impressions sobre la trobada de xarxes internacionals cap al FSMET 2020 eren aquestes...

 

núvol paraules inici CAT

 

... al finalitzar la trobada, en la ronda de tancament, les persones participants resumien les seves impressions amb aquestes paraules:

núvol CAT tancament