Vés al contingut
 • Cap al
  Fòrum Social Mundial
  de les Economies
  Transformadores
 • Abril 2019
  Primera trobada conjunta
  Espai de treball i col·laboració entre els diferent eixos

El Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadoresés el procés de confluència dels diferents moviments de l’economia alternativa, els que anomenem economies transformadores a un nivell local i internacional.

El principal objectiu d’aquest procés és acostar moviments socials i iniciatives que comparteixin la voluntat de posar al centre de l’economia les persones i el medi ambient, i d’acabar amb l’economia basada en l’extracció, el creixement, la competitivitat i el mercat, i que lluitin per caminar cap a societats resilients i col·laboratives que construeixin i reforcin aliances i accions estratègiques a base de treballar juntes.

Butlletí
Ens proposem fer del procés, l’objectiu
Iniciem un procés de confluència, tant a nivell local com internacional, entre totes aquelles iniciatives, moviments i formes de comprendre l’economia que tenen com objectiu comú la construcció d’una alternativa real de transformació del sistema econòmic i financer capitalista actual.
Volem fer d’aquest Forum, una plaça
No ens volem limitar a la celebració d’un esdeveniment vitrina on siguin expertes que ens parlen, sinó debatre plegades quina economia volem. Tampoc volem només discutir i somiar aquest “altre món possible”, perquè sabem que ja existeix a través de milers d’iniciatives que construeixen alternatives. Volem trobar estratègies comunes per visibilitzar-nos, articular-nos i multiplicar-nos.
Treballem perquè sigui un procés sostenible
que tingui continuïtat més enllà del Forum del 2020, tant a nivell local com internacional. Per fer-ho cal assegurar que aquest es construeix des dels territoris i generar espais d’articulació presencials i virtual a nivell local i internacional que tinguin continuïtat en el temps com a espais de confluència i transformació.
Volem donar a conèixer les economies transformadores
i arribar a totes aquelles persones que encara no en són part. Per això, creiem que és necessari que el Fòrum compti amb una xarxa de mitjans de comunicació independents afins que puguin fer ressò del procés i assegurar-ne l’efecte multiplicador

Impulsat per