Aller au contenu principal

Avis legal

Avís legal

1. Dades identificatives

L’empresa titular de www.transformadora.org és l'Associació Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores amb domicili fiscal a C/ Bailén 5, baixos, 08010, Barcelona  i CIF G67354019

Correu electrònic de contacte: hola@transformadora.org

 

2. Condicions d’ús

La utilització d’aquest lloc Web està subjecte a les presents condicions d’ús. L’accés a aquest lloc web i l’ús dels materials continguts en ella li atribueixen a vosté la condició d’Usuari i implica que ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions. www.transformadora.org, ha estat dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet a la informació, activitats i serveis propis o de tercers, oferts pel representat. El seu contingut pot ser modificat, desenvolupat o actualitzat sense notificació prèvia.

 

3.Responsabilitat

Els enllaços o links que conté aquest lloc web poden conduir a l’Usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre les quals FSMET no exerceix cap tipus de control, el representat no respon ni dels continguts, ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines Web, i l’accés a les mateixes a través d’aquest lloc web tampoc implica que el representat recomani o aprovi els seus continguts.

FSMET no es responsabilitza dels errors o omissions que poguessin tenir els continguts d’aquest lloc web o altres continguts als que es pugui accedir a través de la mateixa. FSMET no es fa responsable dels danys derivats de la utilització d’aquest lloc Web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base d’informació que s’hi facilita.

FSMET no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions al sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’Usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, la Societat no respon pels danys i perjudicis que els elements poguessin ocasionar a l’Usuari o a tercers.

 

4. Tractament de dades de l’usuari

En compliment amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades GDPR, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals ens faciliti seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de Associació Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores i degudament inscrit davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La finalitat d’aquest fitxer és mantenir informades a les persones interessades en relació al Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores, i les xarxes impulsores del mateix: XES, REAS Red de Redes i RIPESS.

Així mateix, les dades s’incorporaran al butlletí informatiu del Fòrum.

Les seves dades personals seran usades per a la nostra relació i poder prestar-li els nostres serveis.  Aquestes dades són necessàries per a poder relacionar-nos amb vostè, el que ens permet l’ús de la seva informació personal dins de la legalitat. Així mateix, també poden ser usats per a altres activitats, com enviar publicitat o promocionar les nostres activitats.

Només el personal de la nostra entitat que estigui degudament autoritzat podrà tenir coneixement de la informació que li demanem. Així mateix, podran tenir coneixement de la seva informació aquelles entitats que necessiten tenir accés a la mateixa per que puguem prestar-li els nostres serveis. Igualment, tindran coneixement de la seva informació aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les seves dades personals amb motiu del compliment d’alguna llei.

Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis. Un cop finalitzats els terminis legals aplicables, farem eliminar-los de forma segura.

En qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per saber quina informació tenim sobre vostè, rectificar-la si fos incorrecta i eliminar-la un cop finalitzada la nostra relació, en el cas que això sigui legalment possible. També té dret a sol·licitar el traspàs de la seva informació a una altra entitat (Portabilitat). Per sol·licitar algun d’aquests drets, haurà de realitzar una sol·licitud escrita a la nostra direcció, juntament amb una fotocòpia del seu DNI, per poder identificar-lo: hola@transformadora.org

En el cas que entengui que els seus drets han estat desatesos per la nostra entitat, pot formular una reclamació a l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 

5. Legislació i jurisdicció aplicable

Aquestes condicions queden subjectes a l’Ordenament jurídic espanyol. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar de l’accés de la pàgina Web, l’Usuari i La Societat acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que el correspongués.

Els usuaris de la nostra web són conscients de tot l’exposat i ho accepten voluntàriament