Vés al contingut

Governança

La Confluència: cap al FSMET 2020!

El model de governança del FSMET convida a l’autoorganització i l’autogestió del procés. Per assegurar el desenvolupament del procés, el comité coordinador, format per les xarxes impulsores del procés, és el responsable de la visió global, així com la definició de les bases polítiques i objectius del procés, la estratègia i el marc general sobre el qual es construeix el procés del FSMET (contingut, criteris de programació, bases comunes de l’autoorganització, etc) així com la creació de continguts. S’organitza mitjançant comissions.

Per la seva banda, la seu local de Barcelona s’encarrega de coordinar el procés a nivell local i l’acollida. Des d’aquests rols, s’assumeix la representació política i institucional, així com el rol de portaveus del procés.

El 19 de juliol del 2019 es va constituir el Comitè Coordinador, que substitueix i amplia el grup impulsor, que estava format per REAS, RIPESS i la XES. Aquest està integrat per 23 xarxes internacionals i la Confluència de Barcelona. La seva principal missió és assumir la governança del procés cap el Fòrum, que ha de ser divers, transparent, democràtic, construir-se col·lectivament, afavorir la participació de totes les xarxes i mantenir el lligam amb els altres Fòrums Socials Mundials.

El Comité de Coordinació impulsa el treball en les comissions de treball, aquest és l'espai de participació de persones d'arreu del món i de les diferents xarxes. Les comissions existents són: Continguts, facilitació i metodologia, mobilització internacional, mobilització virtual, comunicació i extensió, economia i finançament, mapejos d'iniciatives, logística.

A més, es preveu la participació de voluntaris en el procés de construcció del FSMET a través de les comissions.

Xarxes que configuren el Comitè Coordinador