Vés al contingut

Governança

La Confluència: cap al FSMET 2020!

El model de governança del FSMET convida a l’autoorganització i l’autogestió del procés. Per assegurar el desenvolupament del procés, el comité coordinador, format per les xarxes impulsores del procés, és el responsable de la visió global, així com la definició de les bases polítiques i objectius del procés, la estratègia i el marc general sobre el qual es construeix el procés del FSMET (contingut, criteris de programació, bases comunes de l’autoorganització, etc) així com la creació de continguts. S’organitza mitjançant comissions.

Per la seva banda, la seu local de Barcelona s’encarrega de coordinar el procés a nivell local i l’acollida. Des d’aquests rols, s’assumeix la representació política i institucional, així com el rol de portaveus del procés.

Xarxes que configuren el Comitè Coordinador