Vés al contingut
Aceptamos el reto

Acceptem el repte: les Economies Transformadores enfront la Covid-19

Proceso reto

 

Les organitzacions, xarxes i entitats participants en el procés FSMET poden inscriure les seves iniciatives transformadores: lluites, campanyes, projectes, polítiques i pràctiques que plasmen la recerca d'economies transformadores, en el seu sentit més ampli. Busquem iniciatives que donin resposta als grans reptes globals des de pràctiques concretes i localitzades.

Agruparem els reptes en les següents categories:

 • Reptes sociopolítics:

  • Transformació de l'economia: Nou model reproductiu i de cures. Mercats Socials Plurals i inclusius. Democràcia econòmica.

  • Transformació del poder: Polítiques públiques. Institucions.

  • Transformació d'allò polític. Quines organitzacions per combatre la contradicció capital-vida? Estratègies per unir-nos i guanyar forces mitjançant la mobilització sostinguda. Moviments locals i globals.

 • Reptes ambientals:

  • Transformació del model energètic

  • Transformació del model agroalimentari

  • Transformació del model extractivista

 • Reptes tecnocientífics:

  • Transformació del modelo educatiu i investigador

  • Construcció de comuns digitals, cooperativisme de plataforma procomú vs unicorn

  • Quin hardware i quin software per una societat de cultura lliure?

 

On puc inscriure una iniciativa?

Pots inscriure una iniciativa a la plataforma participativa forum.transformadora.org.

Qui pots inscriure una iniciativa?

Pot inscriure una iniciativa qualsevol entitat o col·lectiu que hagi participat o no al procés previ del FSMET.

Presenta reto 2

 

Per què serveix el registre d'iniciatives?

Els diferents camps a detallar en el registre d'iniciatives serviran perquè aquestes puguin formar part d'un directori amb l'objectiu de visibilitzar les iniciatives transformadores existents. Aquelles que rebin més suports al forum.transformadora.org se'ls oferirà una oportunitat d'intercanvi a manera de apadrinament - nord/sud, sud/nord - que garanteixi el coneixement i ajuda mútua, amb els recursos humans i econòmics que siguin necessaris per als corresponents intercanvis. Les iniciatives amadrinades participaran al programa del FSMET 2020 al mes d'octubre, incorporant-se posteriorment a una publicació digital i obrint una ronda de finançament amb actors de les finances ètiques d'àmbit global.

 

Calendari:

 • Del 25 al 29 de juny: Posada en valor de la feina ja realitzat, recollida i sistematització
 • 30 de juny: Presentació d'"Acceptem el Repte" i constitució de grups.
 • De l'1 de Juliol al 30 Setembre: Publicació de les propostes al forum.transformadora.org (Decidim)
 • De l'1 de setembre al 25 d'Octubre: votació de propostes i recollida d'aportacions.
 • Del 25 d'octubre al 22 de novembre: Presentacions públiques i recollida d'aportacions en el marc de la Fira d'Economia Solidària de Catalunya
 • 15 de desembre: Publicació definitiva del llibre digital interactiu, roda de finançament (aliança amb Goteo, FETS, Edge Founders i altres)) en el marc de la Fira Literal.

 

Criteris de selecció*:

 • Si els conceptes sobre les relacions econòmiques van evolucionant a favor del col·lectiu.
 • Si afavorim optar per la rendibilitat integral en totes les dimensions: econòmica, social i ecològica del conjunt del procés.
 • Si l'objectiu és respondre a les necessitats de la població local.
 • Si s'estimula l'harmonia entre allò individual i allò col·lectiu.
 • Si metodològicament s'exerciten les nostres capacitats.

* Aquests criteris estan en construcció i no són definitius.